Skontaktuj się z nami
+48. 792 599 999

Kontakt

Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o. o.

ul. Wolska 84/86 lok. 211 , 01-141 Warszawa

Tel. +48 792 599 999 , +48 (22) 299 26 90

……………………………………………………………………………………………..

Warszawskie Centrum Obsługi Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 84/86 lok. 211, 01-141 Warszawa, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000472882 , kapitał zakładowy w wysokości 100.000, 00 zł w pełni opłacony, NIP: 527-269-88-85, REGON: 146827166